Aspö Intresseförening

Aspö Intresseförening har till uppgift att verka för frågor som är av allmänt intresse för personer som är fast- eller sommarboende eller på annat sätt verkar på Aspö.

Frågor som föreningen driver är bl.a. färjeförbindelsen, akuta sjuktransporter, utvecklingsarbetet, miljö- och trafiksäkerhetsfrågor på Aspö samt verkar som sammanhållande i genomförandet av Aspödagen.

Medlemsavgiften är 125kr/hushåll och år. Stödmedlem 50kr/år

Plusgiro: 441 35 94-5 (ange namn i meddelandefältet)

Organisationsnummer: 8350004183

Styrelse:

Ordförande
Hansi Larsen, hansi64larsen@gmail.com, 070-292 37 00

Vice ordförande
Jennie Emilsson, 070-146 40 34

Kassör
Mattias Olsson, 072-388 88 84

Sekreterare
Malin Altenby Larsen, 0768-713237

Ledamot
Inga-Lena Fischer 072-198 00 22

Suppleanter
Jon Ivarsson, 0708-77 07 15
Lars Johansson, 0708-28 08 02

Valberedning
Peter Stålhandske, 0708-98 29 59
Morgan Karlsson, Dan Thorell

Akuta Sjukvårdsgruppen
Kontaktperson: Hansi Larsen, 070-292 37 00

Färjegruppen
Kontaktperson: Lars Johansson email: larsjohansson5353@gmail.com

Boendegruppen
Kontaktperson: Malin Altenby Larsen email: malinaltenby@gmail.com

Skolgruppen
Kontaktperson: Karin Fischer email: karin@typofilen.se