Aspö Intresseförening

Aspö Intresseförening har till uppgifta att verka för frågor som är av allmänt intresse för personer som är fast- eller sommarboende eller på annat sätt verkar på Aspö.

Frågor som föreningen driver är bl.a. färjeförbindelsen, akuta sjuktransporter, miljö- och trafiksäkerhetsfrågor på Aspö samt verkar som sammanhållande i genomförandet av Aspödagen.

Medlemavgiften är 100kr/hushåll och år.

Plusgiro: 441 35 94-5 (ange namn i meddelandefältet)

Organisationsnummer: 8350004183

Styrelse:

Ordförande
Hansi Larsen, 070-292 37 00

Vice ordförande
Jennie Emilsson, 070-146 40 34

Kassör
Mattias Olsson, 072-388 88 84

Sekreterare
Magnus Olsson, 070-825 34 91

Suppleanter
Mårten Ulvsbäck, 070-833 13 63
Sven-Erik Löfgren, 070-848 34 55
Ulrika Söderberg, 073-334 15 11

Valberedning
Gertie Olsson, 070-833 94 19
Bo Olsson, 070-920 63 74

Färjegruppen
Kontaktperson: Lars Johansson email: larsjohansson5353@gmail.com

Akuta Sjukvårdsgruppen
Kontaktperson: Hansi Larsen, 070-292 37 00